Case

Vätternrundan

Rättighetsbyrån har hjälpt Vätternrundan i utvecklingen av en ny paketering och partnerstruktur. Vi har även värderat Vätternrundans alla rättigheter för att skapa en affärsmässig prissättning.
 

Vätternrundan har tack vare samarbetet med Rättighetsbyrån idag en bra uppfattning om sitt marknadsvärde och ett modernt unikt sponsorerbjudande med förutsättningar att stärka varumärket och utveckla arrangemanget.


- Jessica Hallros, f.d. marknadschef, Vätternrundan

Ersta Diakoni

Rättighetsbyrån utvecklade ett nytt företagserbjudande för Ersta Diakoni. Ett erbjudande som skulle stärka arbetet med företag och komplettera övriga insamlingskanaler.

 

Inom Ersta diakoni vill vi bli bättre på att utveckla samarbeten med företag och partners. Vi har tagit Rättighetsbyrån till hjälp för att analysera oss själva och hitta ett bra erbjudande. Samarbetet har fungerat utmärkt och analys, upplägg och förslag kommer i nästa steg betyda att vi kan utveckla strategiska och väl fungerande samarbeten. Vi rekommenderar gärna Rättighetsbyrån som partner.

- Tomas Lindroos, Fundraiser, Ersta diakoni

Handbollsligan

Under våren 2013 genomförde Rättighetsbyrån i nära samarbete med Svensk Elithandboll en nulägesanalys av ligans kommersiella status. Ur denna analys framkom att ligan hade stor outnyttjad potential. En potential som ligan bestämde sig för att realisera och ett målmedvetet utvecklingsarbete inleddes. 

Rättighetsbyrån har sedan 2013 genomfört flera projekt för att stärka klubbarna och ligans kommersiella arbete. Exempelvis utbildningar med klubbarna, nöjdkundundersökningar (SSI) med klubbarnas sponsorer, varumärkesplattform med nytt liganamn och en ny hemsida.

Rättighetsbyråns dotterföretag StoryPlay har också producerat webb-TV-formatet Försäsongens Mästare för Handbollsligan. Försäsongens Mästare är ett format där alla klubbar möts i olika fysiska och mentala utmaningar. Programmet sänds i fyra avsnitt inför säsongen 2016/2017.

2013 inledde SEH Herr och Rättighetsbyrån ett första samarbete gällande ligans kommersiella utveckling. Samarbetet har med tiden utökats med flera olika projekt där Rättighetsbyrån numera driver ett antal projektgrupper för ligan. Ligans namnbyte till säsongen 2016/2017 från Elitserien till Handbollsligan är frukten av ett intensivt och framgångsrikt samarbete mellan Rättighetsbyrån och SEH Herr.

                                                                                                                                 
- Peter Gentzel, vd, Svensk Elithandboll Herr

Friends Arena

När vi på Rättighetsbyrån presenterade idén om ett namnbyte var vi inte säkra på om Sveriges största bank var mogen. Swedbank hade både modet och förståelsen för att kärnan i sponsring ligger i att på ett naturligt sätt beröra människor i deras vardag och visa att man som företag bryr sig, utan att sätta sig själv i centrum.

När Rättighetsbyrån fick uppdraget att se över hur vi kunde utveckla vårt samarbete med vår huvudsponsor Swedbank förväntade jag mig inte att deras förslag skulle leda till ett namnbyte av Sveriges nationalarena. Visserligen har Rättighetsbyrån i alla uppdrag stått på tå och levererat resultat men den här gången stack det ut ordentligt. Glädjande nog tyckte såväl Swedbank som Friends detsamma.

 

- Malin Sparf Rydberg, f.d. Director of Communications, Friends Arena

Sparbanken Rekarne

Sparbanken Rekarne har länge varit en stor och viktig lokal sponsor i Mälardalen. Banken hade under en lång tid sponsrat både bredd och elit. Rättighetsbyrån fick uppdraget att utveckla sponsringen med syftet att tydligare driva värde till Sparbanken Rekarnes varumärke. Rättighetsbyrån utformade en ny strategi som levandegjordes med koncepten ”Vi tror på Eskilstuna” och ”Nyckelspelaren”.

Rättighetsbyrån har hjälpt oss att utveckla vår sponsring med både strategi och taktik. Jag uppskattar både kompetensen, det personliga bemötandet och de konkreta förslag som vi har fått.
                                                                                                 
- Hans Kindahl, marknadschef, Sparbanken Rekarne

Svensk Elitbandy

Under början av 2015 genomförde Rättighetsbyrån en nulägesanalys för Svensk Elitbandy och klubbarna. Analysen mynnade ut i en åtgärdsplan med flera utvecklingsprojekt. Rättighetsbyrån har sedan hjälpt Svensk Elitbandy i olika projekt och har bland annat genomfört sponsorutbildningar, nöjdkundundersökningar med klubbarnas sponsorer och utvecklat en ny varumärkesplattform med grafisk profil för Elitserien.

 

Att jobba med Rättighetsbyrån är som att få in nya arbetskamrater i verksamheten och inte som med liknande företag där man kan få känslan av ”en ny konsult igen”. Rättighetsbyrån sätter sig verkligen in i vår verksamhets utmaningar och möjligheter och deltar aktivt med att utveckla marknadsplattformen för Svensk Elitbandy.

 

- Per Selin, ligachef, Svensk Elitbandy

BK Häcken & Gothia Cup

Rättighetsbyrån har bistått BK Häcken i utvecklingen av klubbens sponsorerbjudande. En ny paketering som byggde på insikter kring företagens behov och klubbens position på marknaden har gjort stor skillnad för klubbens sponsorarbete. Sedan Rättighetsbyrån och BK Häcken inledde samarbetet 2014 har BK Häcken mer än fördubblat sina sponsorintäkter. 2018 vann klubben Gyllene Hjulet i samarbete med Rättighetsbyrån i kategorin Årets lokala Rättighetsinnehavare.

För Gothia Cup har Rättighetsbyrån varit ett långsiktigt stöd i utvecklingen av evenemangets sponsorerbjudande. 2017 vann Gothia Cup Gyllene Hjulet i samarbete med Rättighetsbyrån i kategorin Årets Rättighetsinnehavare.
 

Rättighetsbyrån är en fantastisk samarbetspartner och bollplank till oss i vårt arbete avseende sponsring. Med god kunskap, timing och uppdaterad omvärldsanalys hjälper de oss att ständigt utvecklas. Vi ser fram emot ett långvarigt och givande samarbete både vad gäller Gothia Cup och BK Häcken.

                                   
- Dennis Andersson, klubbdirektör, BK Häcken & Gothia Cup

GöteborgsVarvet

GöteborgsVarvet är ett av världens största löplopp och en fantastisk folkfest. Evenemanget identifierade 2010 en utvecklingspotential i arbetet med sponsring och har efter hårt arbete utvecklats till att bli en av Sveriges mest attraktiva sponsorrättigheter. 

Rättighetsbyrån har bistått GöteborgsVarvet i sponsorpaketering och konceptutveckling. GöteborgsVarvet vann i samarbete med Rättighetsbyrån sponsortävlingen Gyllene Hjulet 2014.


Vi har under de senaste åren utvecklat vårt arbete med sponsor- och rättighetsfrågor i nära samarbete med Rättighetsbyrån. Vi upplever Rättighetsbyrån som mycket smidiga och kompetenta och ser fram emot fortsatt samarbete.

- Bo Edsberger, Race Director, GöteborgsVarvet

Hammarby Bandy

Rättighetsbyrån fick under våren 2015 chansen att utveckla Hammarby Bandy sponsorerbjudande. Utifrån en nulägesanalys, där bland annat intervjuer med sponsorer och mätningar av klubbens sponsorers mediegenomslag ingick, kunde vi utveckla en ny sponsorstruktur. En struktur som bättre anpassade klubbens erbjudande till sponsorernas behov.

 

När jag kom till Hammarby Bandy identifierade vi luckor i vårt arbete dels kring våra samarbetspartners men också i hur vi hanterade, värderade och paketerade våra rättigheter. Med hjälp av Rättighetsbyrån genomförde vi en total make over av vårt erbjudande till våra samarbetspartners. Ett arbete där vi med deras expertkunskap och kreativitet snabbt fick fram ett nytt koncept som togs emot väl bland såväl nya som gamla partners.

                                                                                                           
- Niclas Swanér, f.d. vd/klubbchef Hammarby Bandy

Stiftelsen Friends

Rättighetsbyrån har bistått Stiftelsen Friends i utvecklingen av deras sponsorarbete. Rättighetsbyrån utvecklade bland annat ett sponsorkoncept för 7Eleven som ledde till ett flerårigt sponsoravtal med företaget.

Tack vare samarbetet med Rättighetsbyrån har vi på Friends fått en bättre förståelse för vilka delar av vårt erbjudande som olika aktörer är intresserade av. Genom att hjälpa oss med att sätta oss in i möjliga sponsorers drivkrafter och intressen har vi fått en långsiktighet i vårt sponsringsarbete. Rättighetsbyrån har också hjälpt oss med att vässa vårt erbjudande vilket har lett till nya sponsringsavtal.

                                                               
- Andreas Drufva, f.d. marknads- och kommunikationschef, Stiftelsen Friends

Stockholms Stadsmission

Rättighetsbyrån har fått förmånen att utveckla en ny strategi och paketering för Stockholms Stadsmissions arbete med företag. 

Rättighetsbyrån har på ett mycket proffsigt, strukturerat och engagerat sätt hjälpt oss att se över och utveckla vårt erbjudande till företag. Jag är övertygad om att vi tack vare Rättighetsbyråns gedigna arbete kommer att kunna engagera ännu fler företag i vår vision om en mänskligare stad för alla!

                                                               
- Anders Ståhl, teamledare insamling, Stockholms Stadsmission

Edsbyns IF

Rättighetsbyrån har bistått Edsbyns IF i utvecklingen av en ny struktur för klubbens sponsorerbjudande.

När vi inom Edsbyns IF Bandy stod inför utmaningen att ta fram en ny sponsorstruktur spelade Rättighetsbyrån en helt avgörande roll. Genom förmågan att vara lyhörda, proffsiga och samtidigt personliga hjälpte de oss att landa en ny struktur, som har mottagits fantastiskt väl hos våra sponsorer. Vi kommer definitivt att fortsätta att använda oss av Rättighetsbyrån i framtida case.

- Thomas Mårtens, marknadschef Edsbyns IF Bandy

Special Olympics World Winter Games

Rättighetsbyrån har både agerat rådgivare och pådrivare i arbetet med att strukturera och förpacka rättigheterna kring Special Olympics World Winter Games så att erbjudandet snabbt blivit begripligt för potentiella partners som ofta befunnit sig långt ifrån verksamheten. Vi är mycket nöjda med Rättighetsbyråns stöd i detta arbetet.

- Per Lagerström, Head of Marketing and Communications, Special Olympics World Winter Games

Rättighetsbyrån Tel: +46 8 556 99 052 
 Besöksadress: Åsögatan 140, 
116 24 Stockholm