Koncept

För att lyckas nå igenom bruset och nå dagens konsumenter krävs intressant innehåll.  Kanalvalen är sekundära och innehållet det primära. I ett sådant landskap är det viktigt att utveckla koncept som utgår från målgruppens intressen. 

Rättighetsbyrån hjälper företag och rättigheter att utveckla koncept som bygger på människors intressen med syfte att skapa kommunikation som ger effekt. 

Vår syn är att sponsringsaktiviteter som binds samman i ett koncept får betydande effekt eftersom aktiviteterna upplevs naturliga och lättare lagras i människors hjärnor. En del av associationer som skapas kommer lagras på ett mer omedvetet plan och kommer att triggas igång då individen exponeras för budskap vid olika tillfällen.

För en rättighetsinnehavare, knyter konceptet sponsorn närmare själva intresset eller passionen, vilket helt enkelt leder till att målgruppen tycker bättre om sponsorn.

Friends Arena

När vi på Rättighetsbyrån presenterade idén om ett namnbyte var vi inte säkra på om Sveriges största bank var mogen. Swedbank hade både modet och förståelsen för att kärnan i sponsring ligger i att på ett naturligt sätt beröra människor i deras vardag och visa att man som företag bryr sig, utan att sätta sig själv i centrum.

 

”När Rättighetsbyrån fick uppdraget att se över hur vi kunde utveckla vårt samarbete med vår huvudsponsor Swedbank förväntade jag mig inte att deras förslag skulle leda till ett namnbyte av Sveriges nationalarena. Visserligen har Rättighetsbyrån i alla uppdrag stått på tå och levererat resultat men den här gången stack det ut ordentligt. Glädjande nog tyckte såväl Swedbank som Friends detsamma.”    

 

- Malin Sparf Rydberg, f.d. Director of Communications, Friends Arena

Sparbanken Rekarne

Sparbanken Rekarne har länge varit en stor och viktig lokal sponsor i Mälardalen. Banken hade under en lång tid sponsrat både bredd och elit. Rättighetsbyrån fick uppdraget att utveckla sponsringen med syftet att tydligare driva värde till Sparbanken Rekarnes varumärke. Rättighetsbyrån utformade en ny strategi som levandegjordes med koncepten ”Vi tror på Eskilstuna" och de lagen Sparbanken Rekarne sponsrar, samt ”Nyckelspelaren”.

 

”Rättighetsbyrån har hjälpt oss att utveckla vår sponsring med både strategi och taktik. Jag uppskattar både kompetensen, det personliga bemötandet och de konkreta förslag som vi har fått."


- Hans Kindahl, marknadschef, Sparbanken Rekarne

Läs mer om vårt erbjudande inom:

Rättighetsbyrån Tel: +46 8 556 99 052 
 Besöksadress: Åsögatan 140, 
116 24 Stockholm