Sponsring

Rättighetsbyrån hjälper rättigheter och företag att utveckla sitt arbete inom sponsring. Vi tar hjälp av den senaste forskningen, undersökningar och lång branscherfarenhet. För företag arbetar vi med strategi-, koncept- och aktiveringsutveckling. För rättigheter erbjuder vi paketering, värdering, prissättning, rättighetsutveckling och prospektering. Våra uppdrag inleds i regel med en nulägesanalys där vi skapar en bild av vilka utmaningar och möjligheter som finns. Utifrån detta nuläge utarbetas mål och en strategi för att skapa framgång i sponsorarbetet.

BK Häcken & Gothia Cup

Rättighetsbyrån har bistått BK Häcken i utvecklingen av klubbens sponsorerbjudande. En ny paketering som byggde på insikter kring företagens behov och klubbens position på marknaden har gjort stor skillnad för klubbens sponsorarbete. Sedan Rättighetsbyrån och BK Häcken inledde samarbetet 2014 har BK Häcken mer än fördubblat sina sponsorintäkter. 2018 vann klubben Gyllene Hjulet i samarbete med Rättighetsbyrån i kategorin Årets lokala Rättighetsinnehavare.

För Gothia Cup har Rättighetsbyrån varit ett långsiktigt stöd i utvecklingen av evenemangets sponsorerbjudande. 2017 vann Gothia Cup Gyllene Hjulet i samarbete med Rättighetsbyrån i kategorin Årets Rättighetsinnehavare.
 

Rättighetsbyrån är en fantastisk samarbetspartner och bollplank till oss i vårt arbete avseende sponsring. Med god kunskap, timing och uppdaterad omvärldsanalys hjälper de oss att ständigt utvecklas. Vi ser fram emot ett långvarigt och givande samarbete både vad gäller Gothia Cup och BK Häcken.

                                   
- Dennis Andersson, klubbdirektör, BK Häcken & Gothia Cup

GöteborgsVarvet

GöteborgsVarvet är ett av världens största löplopp och en fantastisk folkfest. Evenemanget identifierade 2010 en utvecklingspotential i arbetet med sponsring och har efter hårt arbete utvecklats till att bli en av Sveriges mest attraktiva sponsorrättigheter. 

 

Rättighetsbyrån har bistått GöteborgsVarvet i sponsorpaketering och konceptutveckling. GöteborgsVarvet vann i samarbete med Rättighetsbyrån sponsortävlingen Gyllene Hjulet 2014.


"Vi har under de senaste åren utvecklat vårt arbete med sponsor- och rättighetsfrågor i nära samarbete med Rättighetsbyrån. Vi upplever Rättighetsbyrån som mycket smidiga och kompetenta och ser fram emot fortsatt samarbete."

                                                                   

- Bo Edsberger, Race Director, GöteborgsVarvet

Stiftelsen Friends

Rättighetsbyrån har bistått Stiftelsen Friends i utvecklingen av deras sponsorarbete. Rättighetsbyrån har bland annat utvecklat ett sponsorkoncept för 7Eleven som ledde till ett flerårigt sponsoravtal med företaget.

"Tack vare samarbetet med Rättighetsbyrån har vi på Friends fått en bättre förståelse för vilka delar av vårt erbjudande som olika aktörer är intresserade av. Genom att hjälpa oss med att

sätta oss in i möjliga sponsorers drivkrafter och intressen har vi fått en långsiktighet i vårt sponsringsarbete. Rättighetsbyrån har också hjälpt oss med att vässa vårt erbjudande vilket har lett till nya sponsringsavtal."
 

- Andreas Drufva, f.d. marknads- och kommunikationschef, Stiftelsen Friends

Läs mer om vårt erbjudande inom:

Rättighetsbyrån Tel: +46 8 556 99 052 
 Besöksadress: Åsögatan 140, 
116 24 Stockholm