Upplevelser

Upplevelsemarknaden växer och fler och fler arbetar strategiskt med att skapa upplevelser kring sina produkter och tjänster. Rättighetsbyrån utgår från forskning kring vad som driver en bra upplevelse och hundratals upplevelseanalyser för att utforma rätt strategier och förslag till våra kunder. Vi utgår från en modell där vi analyserar upplevelsens olika faser och sedan utvecklar de moment som krävs. Vi vet att exempelvis avslutningen driver målgruppens totala nöjdhet, samtidigt som det är det få upplevelsearrangörer som aktivt arbetar med att skapa en attraktiv avslutning på upplevelsen.

Handbollsligan

Under våren 2013 genomförde Rättighetsbyrån i nära samarbete med Svensk Elithandboll en nulägesanalys av ligans kommersiella status. Ur denna analys framkom att ligan hade stor outnyttjad potential och vi presenterade en väg framåt för Sveriges högsta handbollsliga. Ligan bestämde sig för att realisera handlingsplanen och ett målmedvetet utvecklingsarbete inleddes.

 

Rättighetsbyrån har sedan dess genomfört upplevelseutbildningar för alla klubbar och utvecklat en Evenemangsstrategi som fungerar som vägledning och inspiration i klubbarnas evenemangsarbete. Vi fick även uppdraget att utveckla varumärket. Elitserien blev Handbollsligan och Rättighetsbyrån utvecklade den grafiska profilen samt kommunikationen i form av ny hemsida och lanseringsgskampanj för det nya varumärket..

"2013 inledde SEH Herr och Rättighetsbyrån ett första samarbete gällande ligans kommersiella utveckling. Samarbetet har med tiden utökats med flera olika projekt där Rättighetsbyrån numera driver ett antal projektgrupper för ligan. Ligans namnbyte till säsongen 2016/2017 från Elitserien till Handbollsligan är frukten av ett intensivt och framgångsrikt samarbete mellan Rättighetsbyrån och SEH Herr."


- Peter Gentzel, vd, Svensk Elithandboll Herr

Läs mer om vårt erbjudande inom:

Rättighetsbyrån Tel: +46 8 556 99 052 
 Besöksadress: Åsögatan 140, 
116 24 Stockholm