Varumärke

Varumärket blir viktigare och viktigare för både företag och rättigheter. Att stärka attityden till varumärket är det viktigaste motivet till sponsring för svenska företag*. De rättighetsinnehavare som ökat sina intäkter mest inom sponsring har också prioriterat sitt varumärke i större utsträckning än de rättigheter som inte ökat sina intäkter**. 

Rättighetsbyrån hjälper sina kunder med att utveckla varumärken. Istället för att hitta på, hittar vi varumärkets kärna. Det sammanfattar vi genom vår varumärkesstrategi. I den grafisk identiteten visar vi hur vi ser ur och hur varumärket uppträder. I kommunikationsstrategin berättas vad varumärket ska säga för att få målgruppen att agera. I den kreativa konceptutvecklingen sker realiseringen. 

*Sponsor Inisght, Trendmätning, 2015

**Rättighetsbyrån, Right Trends, 2015

Handbollsligan

Under våren 2013 genomförde Rättighetsbyrån i nära samarbete med Svensk Elithandboll en nulägesanalys av ligans kommersiella status. Ur denna analys framkom att ligan hade stor outnyttjad potential. En potential som ligan bestämde sig för att realisera och ett målmedvetet utvecklingsarbete inleddes. 

Rättighetsbyrån har sedan 2013 genomfört flera projekt för att stärka klubbarna och ligans kommersiella arbete. För att lyfta hela ligans kommersiella status har en ny varumärkesplattform med nytt liganamn och ny hemsida utvecklats av Rättighetsbyrån till säsongen 2016/2017. 

"2013 inledde SEH Herr och Rättighetsbyrån ett första samarbete gällande ligans kommersiella utveckling. Samarbetet har med tiden utökats med flera olika projekt där Rättighetsbyrån numera driver ett antal projektgrupper för ligan. Ligans namnbyte till säsongen 2016/2017 från Elitserien till Handbollsligan är frukten av ett intensivt och framgångsrikt samarbete mellan Rättighetsbyrån och SEH Herr."


- Peter Gentzel, vd, Svensk Elithandboll Herr

Svensk Elitbandy

Under början av 2015 genomförde Rättighetsbyrån en nulägesanalys för Svensk Elitbandy och klubbarna. Analysen mynnade ut i en åtgärdsplan med flera utvecklingsprojekt. Rättighetsbyrån har sedan dess bland annat utvecklat en ny varumärkesplattform och grafisk profil för Elitserien. 

 

"Att jobba med Rättighetsbyrån är som att få in nya arbetskamrater i verksamheten och inte som med liknande företag där man kan få känslan av ”en ny konsult igen”. Rättighetsbyrån sätter sig verkligen in i vår verksamhets utmaningar och möjligheter och deltar aktivt med att utveckla marknadsplattformen för Svensk Elitbandy."

                                                                                                                                     

- Per Selin, ligachef, Svensk Elitbandy

Läs mer om vårt erbjudande inom:

Rättighetsbyrån Tel: +46 8 556 99 052 
 Besöksadress: Åsögatan 140, 
116 24 Stockholm